Știri locale pentru Alba Iulia
ALBA IULIA ONLINE
Informații despre Alba Iulia și jud. Alba
TOTALnet Media Group
Google:
Parteneri:

Publicitate:Depunerea raportarilor contabile - Termen scadent, 30 august 2008 : Intern
Ma 08 iul 2008 10:24:21 +0300


Depunerea raportarilor contabile - Termen scadent, 30 august 2008 : Intern
În baza prevederilor Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008 ...

contabil_9_2007.jpgÎn baza prevederilor Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 499 din 03.07.2008, operatorii economici, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate, au obligația să întocmească și să depună raportari contabile la 30 iunie 2008, la unitățile fiscale teritoriale ale Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Bihor.
Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2008, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Economiei și Finanțelor. Programul de asistență este pus la dispoziția operatorilor economici, gratuit; în acest sens aceștia vor prezenta o dischetă, pe care se va instala programul de asistență, sau acesta poate fi descărcat și de pe internet, de la adresa dgfpbh.rdsor.ro.
Operatorii economici vor depune la unitățile teritoriale ale DGFP Bihor discheta cu raportările contabile la 30 iunie 2008, însoțită de raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistență, semnate și ștampilate, conform legii. Aceste raportari se depun împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, precum și o copie a balanței de verificare a conturilor sintetice.
Formularele care compun raportările contabile la 30.06.2008 se vor completa în lei (RON). Aceste raportări vor fi semnate de către persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar a acestora. Raportările contabile vor fi întocmite de către directorul economic, contabilul șef al societății, sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, ori persoană autorizată potrivit legii care este membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
Persoanele juridice care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2008, vor depune o declarație pe propria răspundere în acest sens. O declarație similară vor depune și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.
Raportările contabile la 30 iunie 2008, precum și declarațiile operatorilor economici care nu au desfășurat activitate sau se află în curs de lichidare, se vor depune până la data de 15 august 2008.
Precizăm că nedepunerea raportărilor contabile sau a declarațiilor, dupa caz, pentru data de 30 iunie 2008, precum și prezentarea unor raportări contabile care conțin date eronate, sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare, constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

contabil_10314_big.jpg

ContabilSursa : Crisana

Galerie Foto : Poze Oradea


Sponzorul acestui articol : TOTALnet Media Group


Depunerea raportarilor contabile - Termen scadent, 30 august 2008 : Intern
Curs valutar:
Alte stiri:Best-top Romania - Lista de top globala Web-Top.ro ::   Firme in Romania, Expozitie Virtuala, Oferte de Afaceri, Lista firmelor romanesti