Știri locale pentru Alba Iulia
ALBA IULIA ONLINE
Informații despre Alba Iulia și jud. Alba
TOTALnet Media Group
Google:
Parteneri:

Publicitate:Scandalul Fabricii de Zahar Teius - Stiri Alba
Lu 12 mai 2008 14:43:55 +0300


Fabrica de Zahar Teius
Stiri Alba : ...Motiv de denigrare a functionarilor publici si incitare la nerespectarea legii

În replică la cele declarate și publicate în paginile ziarului Unirea nr. 5388 din 18.04.2008, de către Tamaș Dorel, om de afaceri, patronul S.C. Cristian Prodimpex SA Alba lulia și al altor firme ale acestuia, aflate în raza de competență a AFP-Alba lulia, precizăm și informăm cu acest prilej opinia publică cu aspecte care sperăm că vor lămuri atitudinea agresivă a unor contribuabili față de instituțiile statului (organele fiscale și funcționarii acestora, justiție și magistrați etc.), ca efect al înțelegerii eronate a modului de aplicare a legislației fiscale și satisfacerea unor interese pecuniare primare.
Concepția care stă la baza atitudinii unor contribuabili față de organele fiscale este aceea de a eluda prevederile legale în scopul fie de a nu plăti la stat impozite și taxe (sau de a plăti foarte puțin), fie de a încasa cât mai mulți bani de la bugetul statului.
În acest context se înscriu și afirmațiile făcute în articolul "Scandalul Fabricii de Zahăr Teiuș..."publicat în ziarul Unirea.
La baza scandalului Fabricii de zahăr Teiuș se află intrarea în procedura de faliment a acestei societăți și vânzarea patrimoniului acesteia.
Cu această ocazie S.C. Cristian Prodimpex - SA a cumpărat în 2002 întregul patrimoniu al S.C. Zahăr - S.A Teiuș, doar cu 25 miliarde de lei vechi (29,7 miliarde lei cu T.V.A), patrimoniu care acum în 2008 în pagina ziarului este evaluat la peste 300 de miliarde de lei vechi, din care S.C. Cristian Prodimpex -S.A a achitat doar 15 miliarde lei vechi ( achiziționat după cifra dată în presă cu mai puțin de 10%).
Dar, revenind la afirmațiile făcute în paginile ziarului față de D.G.F.P. Alba și A.F.P Alba lulia, este de reținut că datoriile către bugetul statului acumulate de S.C. Cristian Prodimpex S.A, recuperate în parte prin executare silită, au generat, prin licitația organizată, scandalul urmat de plângerea formulată la D.N.A. pentru mai mulți funcționari cu atribuții în recuperarea creanțelor bugetare.

Astfel, s-a afirmat că... "în scandalul Fabricii de Zahăr Teiuș..."se află... și niște complici în persoanele unor funcționari corupți de la Administrația Finanțelor Publice Alba lulia...", afirmație prin care se aduc grave acuzații fără a fi dovedite .
De reținut, în acest context, este faptul că organul fiscal (executorul fiscal) Administrația Finanțelor Publice Alba lulia a făcut executarea silită față de debitoarea S.C Cristian Prodimpex - S.A, cu respectarea dispozițiilor Codului de procedură fiscală, nu pentru.... niște datorii... mărunte" cum s-a menționat tendențios în presă, ci pentru datorii către bugetul statului în valoare de peste 16 miliarde lei vechi la data de 30.09.2007, după cum a fost publicat pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor.
În cadrul acestei proceduri, încă din luna octombrie 2005, față de S.C. Cristian Prodimpex-SA au fost emise titluri executorii pentru datoriile către bugetul statului, urmate de somații, adrese de înființare a popririlor, procese verbale de sechestru, raport de evaluare a bunurilor, anunțuri pentru vânzare la licitație (toate comunicate debitoarei). Se pune întrebarea: De ce SC. Cristian Prodimpex - SA nu a atacat în justiție în termenul de 15 zile prevăzut de lege, toate aceste acte de executare silită îndeplinite de organul fiscal (timp de 2 ani), dacă acestea au fost făcute în mod abuziv, pentru a fi anulate de instanțele judecătorești competente? De ce nu au fost atacate în justiție actele pentru prima licitație din 20.09.2007 organizată de AFP Alba lulia pentru vânzarea patrimoniului fostei Fabrici de zahăr Teiuș, pe care S.C. Cristian Prodimpex-SA l-a cumpărat în procedură de faliment, însă, timp de peste 5 ani nu a achitat la stat decât 15 miliarde lei vechi din aproape 30 miliarde cât datora către S.C. Zahăr-SA aflată în faliment ?
De ce numai în ziua de 08.10. 2007 (în timpul desfășurării licitației), ziua în care a fost anunțată și organizată a doua licitație și s-a făcut vânzarea bunurilor, S.C Cristian Prodimpex-S.A a încercat să intimideze organul fiscal, să forțeze amânarea licitației prin depunerea mai multor documente, printre care:
- Notificarea nr. 64786/8.10. 2007, adresată AFP Alba lulia, prin care arată: "...vă solicităm să stopați orice vânzare a acestor bunuri, în caz contrar, rezervându-ne dreptul de a ne adresa cu plângere penală pentru abuzul comis la Parchet ", și mai departe "Vă încunoștințăm că am formulat contestație la executare în această cauză, motiv pentru care de asemenea se impune să încetați orice acțiune împotriva bunurilor indicate mai sus ale societății noastre."
-Contestație la executare, înregistrată la Judecătoria Alba lulia la 08.10. 2007 (în ziua licitației);
- Precizarea Contestației la executare, înregistrată la Judecătoria Alba Iulia la 8.10.2007 (în ziua licitației);
- Cerere de Ordonanță președințială înregistrată la Judecătoria Alba lulia la 9.10.2007 (la o zi după desfășurarea licitației și adjudecarea bunurilor).
Reținem pentru cititori, (din textul actelor scrise depuse la organul fiscal), tonul agresiv și amenințarea pe care o adresează organului fiscal în momentul în care, comisia de licitație se află în ședința de licitație pentru vânzarea bunurilor S.C. Cristian Prodimpex - SA.
De ce S.C. Cristian Prodimpex-SA, după 2 ani de la începerea procedurii de executare silită, și până la începerea ședinței de licitație a bunurilor în 8.10.2007, nu a obținut și nu a depus la organul fiscal o hotărâre judecătorească de suspendare a executării silite sau o hotărâre de anulare a actelor de executare silită îndeplinite anterior zilei și orei la care s-a făcut vânzarea bunurilor, dacă acestea au fost abuzive și ilegale?
Pentru că nu au existat motive, nu a existat interes sau actele de executare anterioare au fost toate legal făcute de " inginerii" de la Finanțe, ( așa cum sunt calomniați funcționarii publici de la finanțe) și doar atunci când vânzarea a devenit iminentă a constatat abuzul atribuit organului de executare.
Declarații nereale, mincinoase se regăsesc în pagina ziarului referitor la orele în care s-a desfășurat ședința de licitație și s-a făcut vânzarea bunurilor. Se precizează că ".... licitația anunțată la ora 12.oo a avut loc la ora 18.oo (deci după orele de program)....." Pentru informarea opiniei publice, arătăm și probăm cu documente faptul că licitația în cauză, ședință de licitație s-a desfășurat la data și ora anunțată.
Totodată, în ce privește evaluarea bunurilor supuse procedurii de executare silită, contrar afirmațiilor făcute în presă, că evaluarea a fost făcută doar la o hală și terenul aferent, precizăm că evaluarea cuprinde întreg ansamblu de bunuri imobile, evaluare care a fost comunicată debitoarei S.C. Cristian Prodimpex-S.A. și care nu a fost contestată.
Tot pentru corecta informare a opiniei publice arătăm că, în baza dispozițiilor Codului de procedură fiscală, organul de executare poate scoate la vânzare ansamblu de bunuri proprietatea debitorului pentru încasarea creanței bugetare.
În acest mod s-a procedat și în cazul S.C. Cristian Prodimpex -S.A, care a cumpărat în procedură de faliment (a S.C. Zahăr Teiuș) întregul patrimoniu cu număr top și corpuri de avere descrise în CF 4225-Teiuș, iar la rândul său organul de executare a vândut prin licitație în baza aceluiași extras de carte funciară unde există aceleași mențiuni.
Referitor la interdicția de vânzare a bunurilor imobile ale S.C.Cristian Prodimpex S.A, cumpărate de la S.C. Zahăr -Teiuș , clauza stipulată în contractul de ipotecă încheiat între părți în procedura de faliment, precizăm că această clauză este opozabilă părților contractante, respectiv S.C. Cristian Prodimpex- S.A și S.C. Zahăr - S.A. pentru că art. 969 Cod civ. precizează:
"Convențiile legal făcute au putere de lege între părțile contractante", iar la art. 973 Cod civ. se arată că: "Convențiile n-au efect decât între părțile contractante."
Prin urmare, clauza (interdicția de vânzare și grevare a bunurilor de la S.C. Zahăr-S.A. -Teiuș) a fost convenită de părți și a fost opozabilă pentru S.C. Cristian Prodimpex -S.A. până la achitarea prețului integral de către aceasta la S.C. Zahăr Teiuș - S.A, NU și pentru creditorul bugetar.
De altfel, în pagina ziarului se arăta: "Ca urmare a prevederilor contractuale, SC. Zahăr - S.A. Teiuș s-a instituit dreptul de ipotecă asupra imobilului, CU INTERDICȚIE DE ÎNSTRĂINARE ȘI GREVARE. Cu alte cuvinte, până la plata datoriei sale către S.C. Zahăr S.A, Dorel Tamaș, respectiv S.C. Cristian Prodimpex S.A. nu avea voie nici să vândă imobilul și nici să gireze cu el pentru obținerea unui credit."
Mai reținem faptul că articolul, prin dezvăluirile sale nereale și atacul mediatic față de instituțiile statului, poate antrena comunitatea de afaceri și opinia publică la denigrarea funcționarilor publici și nerespectarea legilor.


Sursa : Unirea : Stiri Alba


Sponzorul acestui articol : TOTALnet Media Group


Scandalul Fabricii de Zahar Teius - Stiri Alba
Curs valutar:
Alte stiri:Best-top Romania - Lista de top globala Web-Top.ro ::   Firme in Romania, Expozitie Virtuala, Oferte de Afaceri, Lista firmelor romanesti